Model Kits Unassembled

12031 Tamiya 112 Big Scale Rover Mini Cooper 1.3i Model Kit

12031 Tamiya 112 Big Scale Rover Mini Cooper 1.3i Model Kit
12031 Tamiya 112 Big Scale Rover Mini Cooper 1.3i Model Kit
12031 Tamiya 112 Big Scale Rover Mini Cooper 1.3i Model Kit
12031 Tamiya 112 Big Scale Rover Mini Cooper 1.3i Model Kit
12031 Tamiya 112 Big Scale Rover Mini Cooper 1.3i Model Kit

12031 Tamiya 112 Big Scale Rover Mini Cooper 1.3i Model Kit

Vintage unassembled kit in worn box with damaged decals.


12031 Tamiya 112 Big Scale Rover Mini Cooper 1.3i Model Kit